Om IKT Indre Namdal IKS

 IKT Indre Namdal KS er et interkommunalt selskap som forvalter IKT-løsninger for sine eierkommuner.

Publisert av Stein Vidar Aspnes. Sist endret 24.06.2015

Dette er IKT Indre Namdal IKS

IKT Indre Namdal IKS er et interkommunalt selskap i Indre Namdal som arbeider med å utvikle bruken av systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi hos eierne. Selskapet har pr. dd. 3 ansatte med kontorsted i Røyrvik og Høylandet. Selskapet utfører tjenester for alle eierkommunen, både gjennom drift av fellesløsninger og enkeltvis mot kommuner med behov for støtte/fagkompetanse. Eierkommunen er de 6 kommunen i Indre Namdal.

Formål

Selskapet skal i samråd med eierne arbeide for å utvikle bruken av systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi tjenester hos eierne. Selskapet skal på vegne av eierne være juridisk avtalepart overfor leverandører i den hensikt å oppnå rabatter og storkundefordeler. Selskapet skal utvikle egen kompetanse på bruken av felles applikasjoner, tilby eierne brukerstøtte og tilpasninger av valgte systemer og være en pådriver i bruken av EDB-løsninger. Selskapet skal være eiernes kontaktledd mot leverandørene ut fra at eierne tegner avtaler med selskapet om bruk av valgte applikasjoner. Selskapet skal være utviklingspart for eierne på de valgte tekniske løsninger.

Prosjekter

En stor del av virksomheten til IKT Indre Namdal IKS så langt har været relatert til en rekke større IKT-prosjekter for eierne. Slike innføringsprosjekter vil også prege virksomheten til IKT Indre Namdal de nærmeste årene.IKT Indre Namdal IKS drifter også en rekke fagapplikasjoner for kommunene, dette gjør selskapet selv, eller ved hjelp av driftspartnere. Vi har også ASP-serverpark som driftes av en partner. All datakommunikasjon til de 6 medlemskommunene går på bredbånd som selskapet har vært med å bygd ut gjennom et eget bredbåndsprosjekt, dette vha. støtte fra HØYKOM.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Stein Vidar Aspnes
Stein Vidar Aspnes
Daglig leder